Warsztaty Rozpoznawcze GSR Orłowińskie 2016 05-07.02.2016

Miejsce: Pasmo Orłowińskie Gór Świętokrzyskich Data: 5 – 7 luty 2016 r.
Limit miejsc: 40 uczestników.
Uwaga: Wskazane ukończenie 18 lat. W przypadku zgłoszenia grupowego (tj. gotowego zespołu istnieje możliwość uczestnictwa osób niepełnoletnich mających ukończone 16 lat za zewoleniem rodziców lub opiekunów prawnych).

Organizator: GSR ON.pl (Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl)
Kierownik szkolenia: dr Paweł Makowiec (GSR ON.pl)

Sprzęt (poniższe wymagania należy traktować jako minimalne):
Atrapa broni długiej;
Oporządzenie/kamizelka taktyczna;
Sprzęt do prowadzenia obserwacji (lornetka, peryskop zwiadowcy itp.);
Sprzęt łączności (w obrębie pododdziału);
Sprzęt nawigacyjny (busola, GPS itp.);
Śpiwór/karimata;
Odzież maskująca (zimowa, jeśli wystąpi pokrywa śnieżna).

Wyżywienie:
We własnym zakresie. Należy zabrać ze sobą racje żywnościowe na 3 dni.

Ubezpieczenie:
Wykupione ubezpieczenie NW należy przywieźć ze sobą.

Opłata za szkolenie: 40 zł
(przelew zaliczki na wskazane konto po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia, w przypadku rezygnacji zaliczka nie podlega zwrotowi).

Zgłoszenia należy przesyłać na mail: gsr@obronanarodowa.pl do dnia 24 stycznia 2016 r.

Zgłoszenie obejmować powinno:
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Przynależność organizacyjna (jednostka organizacyjna, grupa).
Ukończone kursy szkoleniowe (obligatoryjnie Kurs Unitarny, Kurs Piechoty, wskazany również Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego).

Organizator zapewnia:
Ubezpieczenie OC szkolenia.
Mapy terenu.
KTO 2
Środki pozoracji.

Dodaj komentarz