81. rocznica powstania Armii Krajowej

14 lutego 1942 roku powołana została rozkazem Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego Armia Krajowa. Działała na terytorium II RP, okupowanej przez Niemcy i ZSRR. Siły Zbrojne w Kraju były integralną częścią Polskich Sił Zbrojnych, podporządkowaną Naczelnemu Wodzowi. Największą operacją militarną Armii Krajowej była akcja „Burza” i w jej ramach powstanie warszawskie. Jej pierwszym dowódcą był generał Stefan Grot-Rowecki

Dodaj komentarz