STOWARZYSZENIE

STOWARZYSZENIE JEDNOSTKA STRZELECKA 2036

IM. OP A.K. "BŁYSK" W PARADYŻU
ul. Przedborska 29, 26-333 Paradyż
KRS: 0000499968  NIP: 7681836222

REGON: 10175499100000

 

 Nr konta: 

 

 

Link do KRS :

Dane KRS: STOWARZYSZENIE JEDNOSTKA STRZELECKA 2036 IM OP A K BŁYSK W PARADYŻU

Zarząd Stowarzyszenia:

 

Prezes zarządu  – Maroszek Paweł

Wiceprezes        – Zieliński Marek

Sekretarz           – Włudarska Monika

Wiceprezes        – Włudarski Przemysław

Skarbnik             – Wąsowicz Włodzimierz