KIM JESTEŚMY ?

JS 2036
Jednostka Strzelecka 2036 Paradyż podczas ćwiczeń

    

 W 1910 roku utworzono Związek Strzelecki we Lwowie i Towarzystwo „Strzelec” w Krakowie. Na początku I wojny Światowej z organizacji strzeleckich powstała I Kompania kadrowa, na czele której stanął Józef Piłsudski. Przed wojną Związek strzelecki istniał również na terenie Paradyża. Jednak po wojnie długo przyszło nam czekać na nowe pokolenie „Piłsudczyków”, którzy odważyliby się krzewić ducha patriotycznego wśród młodzieży. Aż do 2006 roku kiedy to w czasie obchodów święta niepodległości, grupa osób postanowiła zawiązać Jednostkę Strzelecką 2036 w Paradyźu. Do osób szczególnie zaangażowanych w reaktywowanie organizacji należą: chor. ks. Grzegorz Wrzosal, st. chor. Marek Polinceusz i chor. Jan Madej.
     Obecnie Jednostka Strzelecka 2036 w Paradyżu zrzesza w swoich szeregach około 60 strzelców  i 30 członków wspierających, choć rozbieżność wiekowa jest duża nie ma to większego znaczenia.  Założycielom przyświecała idea funkcjonowania jednostki  w ramach wychowanie w duchu patriotycznym oraz kształtowanie osobowości młodych ludzi poprzez dyscyplinę pro-wojskową. 
     Zadania te są w pełni realizowanie przez Strzelców, o czym świadczyć mogą liczne imprezy okolicznościowe organizowane przez nich od lat na terenie gminy i powiatu, obozy unitarne i rozpoznawcze dla młodzieży, kursy i szkolenia. Wśród członków Jednostki Strzeleckiej 2036 możemy wymieniać wychowanków, którzy podjęli studia na renomowanych uczelniach wojskowych tj. WAT, a także podjęli służbę w elitarnych jednostkach wojskowych: . W strukturze szkoleniowej naszej jednostki znajdują się  zarówno aktywni żołnierze naszych sił zbrojnych, a także weterani misji w Iraku i Afganistanie. Ich cenne doświadczenia i wiedza wojskowa są przekazywane naszym strzelcom w czasie prowadzonych zajęć. To właśnie oni sprawiają że nasza jednostka jest jedyną organizacją wychowawczą w naszym regionie, która ma tak dużo do zaoferowania osobą interesującym się zagadnieniami patriotycznymi i pro-obronnymi.

Dowódcą Jednostki 2036 w Paradyżu im. OP A.K. „Błysk” inspektor Marek Polinceusz.