DLA RODZICÓW

Jeżeli Wasz syn lub córka zwrócili się do Was z prośbą o pozwolenie na wstąpienie do Jednostki Strzeleckiej w Paradyżu to warto przeczytać poniższe informacje

Przedstawię Państwu co to jest „Strzelec”, i czym się zajmuje.

Jesteśmy jednostką terenową Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego,  która to jest kontynuatorem ideowym przedwojennego Związku Strzeleckiego (patrz historia strzelca). Nasza Jednostka istnieje od 2006 roku. Przez kolejne lata staliśmy się znani w regionie i w kraju. Strzelców z Paradyża można było zobaczyć w wielu wydarzeniach patriotycznych, inscenizacjach a także na planie filmu „1920 Bitwa Warszawska” Jerzego Hoffmana . Naszą Jednostkę Strzelecką wielokrotnie opisywano na łamach różnych czasopism regionalnych i ogólnopolskich. „Strzelec” brał udział, organizował lub współorganizował wiele różnego rodzaju imprez o charakterze patriotyczno-obronnym, oraz uczestniczył w wielu uroczystościach zarówno szczebla lokalnego jak i ogólnopolskiego, z czego jesteśmy dumni.

Siedziba naszej Jednostki Strzeleckiej znajduje się w budynku Zespołu Szkół Samorządowych w Paradyżu przy ul. Przedborskiej 29.

Tradycyjnie co roku organizujemy wyjazdy, marsze oraz różnego rodzaju szkolenia. Okresowo organizowane są dwu dniowe „wymarsze” szkoleniowe w ciekawe miejsca naszego regionu, i nie tylko. Raz lub dwa razy w tygodniu odbywają się zbiórki. Na nich to, nasi strzelcy, zdobywają umiejętności, a także uczą się współpracy wewnątrz drużyny, koleżeństwa. Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2036 im. OP A.K. „Błysk” zajmują się szkołą przetrwania, działaniami nieregularnymi, topografią, pomocą przedlekarską itd. . Wszystkie zajęcia prowadzone są z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa, przy użyciu atestowanego sprzętu, pod okiem doświadczonych instruktorów, posiadających przeszkolenie medyczne i przygotowanych do pracy z młodzieżą.

Bycie w Strzelcu zobowiązuje do dyscypliny, punktualności i odpowiedzialności za swoje postępowanie.

Naszą działalność:  kształtowanie świadomości młodego obywatela oraz zapewnienie mu wartościowych form spędzenia wolnego czasu traktujemy jako wkład w szkolenie pro-obronne młodzieży. Kadra „Strzelca” ukończyła wiele kursów prowadzonych przez pracowników oświaty, przygotowujących do pracy z młodzieżą. Oprócz tego przez kilka lat istnienia Strzelca zyskaliśmy to, co najcenniejsze – doświadczenie. Dowodem na to, są nasze rezultaty. I przede wszystkim to, czego nie da się przeliczyć na pieniądze, czyli zaufanie , sympatię i poparcie społeczności lokalnej oraz różnych instytucji.

Co daje waszemu synowi lub córce przynależność rodziny strzeleckiej: uczy się samo – dzielności, działania w grupie, zdobywa nowe doświadczenia i tężyznę fizyczną. Po pewnym czasie poprawnie udzieli pierwszej pomocy, bezbłędnie określi swoje położenie nawet po wyczerpującym marszu, dowie się ciekawych rzeczy o historii Polski, Strzelca, o swoim patronie. Poza tym zyska wielu kolegów, co w późniejszym życiu ma duże znaczenie.

Jeżeli chodzi zaś o rodziców to: przede wszystkim wiecie gdzie i w jakim  towarzystwie przebywa Wasze dziecko , z zajęć w Strzelcu zawsze wyniesie coś  wartościowego – przydatnego w dalszym życiu.

P.S. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o wiadomość poprzez formularz w zakładce „kontakt