192. rocznica wybuchu powstanie listopadowego

W dniu dzisiejszym obchodzimy rocznice wybuchu powstania listopadowego. Wybuchło ono w mocy z 29 na 30 listopada 1830 roku. Był to jeden ze zrywów niepodległościowo-wyzwoleńczych w czasach gdy polska była pod zaborami. Polacy sprzeciwili się władzy Rosji. Królestwo Polskie w czasie powstania dysponowało 150 tys. żołnierzy zaś Imperium Rosyjskie 200 tys. Powstanie skończyło się dla nas klęską, lecz nie zgasiło zapału do odzyskania niepodległości. W Wojsku Polskim w rocznicę wybuchu obchodzony jest Dzień Podchorążego

Dodaj komentarz