11 listopada – 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

W tym roku mija 99 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.
Z tego powodu zapraszamy Państwo na obchody tego święta wraz z Jednoską Strzelecką 2036 Paradyż,

Część oficialną zaczynamy od

9.00 Przemarszu na mogiłę żołnierzy OP AK „Błysk”

9.10 Modlitwa i składanie wieńców na mogile żołnierzy OP AK „Błysk”

9.20 Przemarsz pod pomnik Niepodległości

 • Hymn państwowy

 • Przemówienie Wójta Gminy Paradyż

 • Apel Poległych

 • Salwa Honorowa

 • Składanie wieńców i wiązanek pod pomnikiem Niepodległości

9.50 Przemarsz do Kościoła Przemienienia Pańskiego na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny

10.00 Msza Święta

11.00 Spektakl Teatru Młodego Aktora

16.00 rozpoczęcie wieczornicy

 • Powitanie gości przez współgospodarza Wieczornicy P. dyr. Barbarę Małecką

16.10 część strzelecka

 • Wprowadzenie plutonów

 • Wprowadzenie sztandaru

 • Meldunek gotowości do uroczystości

 • Hymn Państwowy

 • Odczytanie rozkazu okolicznościowego

 • Awanse i nagrody

 • Hymn strzelecki – Legiony

 • Wyprowadzenie sztandaru

 • Wyprowadzenie plutonów

16.30 część ogólna

 • Taniec z flagami – uczniowie IV klasy Szkoły Podstawowej

 • Wspólne śpiewanie Pieśni Patriotycznych – przeplatane filmikami

17.30 część końcowa

 • Zaproszenie do Kawiarenki Strzeleckiej