1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych

Zbliża się 1 listopada – Dzień Wszystkich Świętych. Jest to czas, w którym oddajemy szacunek i wspominamy tych, 

którzy już odeszli na trwałe zapisując się w naszej pamięci. To czas refleksji i zadumy.

 

Pamięć o Zmarłych jest częścią naszej tradycji i kultury narodowej, dlatego zwracamy się do Was z apelem, 

aby w tym szczególnym czasie nie zapomnieć o pielęgnowaniu pamięci o polskich bohaterach, 

o okazanie szacunku tym, którzy oddali życie w imię najwyższych wartości, 

jakimi są pokój, sprawiedliwość, wolność i godność człowieka. 

Symboliczne porządkowanie grobów w przeddzień tego szczególnego dnia to także znak szacunku, pamięci 

i wdzięczności wobec naszych przodków, to również budowanie świadomości obywatelskiej, w tym patriotycznej 

i historycznej oraz kultywowanie tradycji.

 

Szczególnie pamiętajcie o tych, o których w Polsce nie pamiętano przez kilkadziesiąt lat. 

Pochylcie się nad grobami żołnierzy Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych, 

bo to Im w ogromnym stopniu zawdzięczamy Wolną Polskę.

 

W tym dniu uczniowie klas mundurowych, strzelcy, członkowie wszystkich organizacji proobronnych 

swoją postawą potwierdzają swoje umiłowanie Ojczyzny, przywiązanie do tradycji narodowych, 

pamięci o bohaterach i ich dokonaniach. 

Tego dnia nie może Was zabraknąć przy Ich mogiłach.

Niech zapłoną Znicze Pamięci!

 

Biuro do Spraw Proobronnych