KURS DOWÓDCÓW DRUŻYN LEKKIEJ PIECHOTY

Celem Kursu Dowódców Drużyn Lekkiej Piechoty (KDDLP) jest przygotowanie metodyczne i merytoryczne strzelców do prowadzenia szkoleń na poziomie szkolenia indywidualnego oraz zgrywania pododdziału do szczebla drużyny jak również dowodzenia drużyną lekkiej piechoty w walce.
Kurs zorganizowany zostanie w formie szkoleń weekendowych.
Przewidziane są cztery szkolenia weekendowe realizowane raz w miesiącu zakończone egzaminem oraz jeden zjazd fakultatywny.


Terminy zjazdów:
1 zjazd: 29 – 31.01.2016, miejsce: Rzeszów
2 zjazd: 12 – 14.02.2016, miejsce: Budy Głogowskie
3 zjazd: 18 – 20.03.2016, miejsce Budy Głogowskie
4 zjazd: 22 – 24.04.2016, miejsce: Rzeszów
5 zjazd: 20-21.05.2016, miejsce: Rzeszów (fakultatywny)
Rozpoczęcie każdego zjazdu szkoleniowego – godz. 17.00 w piątek.
Zakończenie zjazdu szkoleniowego – ok. godz. 13.00 w niedzielę.
Egzamin zrealizowany zostanie w ostatni dzień czwartego zjazdu, gdzie sprawdzana będzie wiedza teoretyczna i praktyczna.
Kurs skierowany jest do strzelców z minimum rocznym stażem w Jednostkach Strzeleckich oraz członków organizacji pro obronnych posiadających co najmniej podstawową wiedzą ogólno wojskową.
Szkolenie będzie realizowane przez kadrę ZS Strzelec JP, a także oficerów oraz podoficerów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, nauczycieli szkół średnich i ponad gimnazjalnych, na bazie obiektów szkolnych w Rzeszowie oraz ośrodka Centrum CARISTAS w Budach Głogowskich (Adres: Budy Głogowskie 836A, 36-060 Głogów Małopolski).
Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do kierownika szkolenia pod adres e-mail: dabienko@gmail.com w zgłoszeniu zamieszczając: stopień, imię i nazwisko, nr pesel, adres zamieszkania (w przypadku osoby niepełnoletniej nr telefonu opiekuna), ukończone kursy, szkolenia. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dołączyć do zgłoszenia zgody rodzica lub prawnego opiekuna. Ponad to w przypadku chęci uczestnictwa w kursie wychowawców wypoczynku proszę o uzupełnienie karty zgłoszeniowej oraz przesłanie jej do kierownika kursu na wskazany adres email oraz zabranie jej w wersji wydrukowanej oraz wypełnionej własnoręcznym pismem i przekazanie w dniu rozpoczęcia kursu.

W ramach kursu dowódców drużyn przewidziana jest realizacja kursu wychowawców wypoczynku zgodnie z wymogami ministerstwa edukacji oraz kuratorium oświaty. Każdy z kursantów po spełnieniu warunków formalnych (tj. ukończone 18 lat, wykształcenie średnie) otrzyma świadectwo ukończenia ww. kursu. W związku z potrzebą realizacji 36 godzin kursu wychowawców niezbędnym jest uczestnictwo w piątym fakultatywnym zjeździe aby otrzymać świadectwo ukończenia kursu wychowawców wypoczynku.
Dodatkowo, podczas piątego zjazdu, będzie możliwość wzięcia udziału w kursie posługiwania się bronią palną długą i krótką, po którym zostanie wydany dodatkowy certyfikat ukończenia ww. kursu. Udział w tym szkoleniu jest nieobowiązkowy, odpłatny.
Po otrzymanym zgłoszeniu zostaną przesłane szczegółowe informacje związane z realizacją kursu oraz materiały szkoleniowe, które kursant ma obowiązek znać.
Każdy z uczestników kursu powinien posiadać niezbędne wyposażenie osobiste do realizacji zagadnień zamieszczonych w planie szkolenia.

Koszty:
Opłata za kurs: 400zł
Koszt kursu posługiwania się bronią długą i krótką (realizowany fakultatywnie):
200zł – (5,6mm – 120 szt, 7,62mm – 30 szt., 9mm – 30 szt.)
300zł – (5,6mm – 200 szt, 7,62mm – 60 szt., 9mm – 60 szt.)

Dodaj komentarz