Dzień Weterana 25.05.2016

„Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ to dzień refleksji, pamięci oraz podziękowań za ciężką służbę dla dobra naszej ojczyzny i ładu międzynarodowego” powiedział w swoim wystąpieniu Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej generał brygady doktor Stanisław Kaczyński.

W dniu 25 maja br., na stadionie wojskowym przy ul. Piłsudskiego 72 , uroczyście obchodzony był Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Uczestników Misji Pokojowych ONZ, którego organizatorem była 25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. Ks. Józefa Poniatowskiego z Tomaszowa Mazowieckiego.

Główne obchody rozpoczęły się na stadionie wojskowym od zbiórki wszystkich pododdziałów z garnizonu Tomaszów Mazowiecki wchodzących w struktury 25BKPow. Po wciągnięciu flagi na maszt odczytano Rozkazy  o wyróżnieniu żołnierzy tytułem Honorowy Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej z odznaką Tytułu Honorowego – III stopnia oraz Listem Gratulacyjnym.

Po wręczeniu żołnierzom wyróżnień gen. Kaczyński powiedział: „w tym dniu upamiętniamy nie tylko wysiłek uczestników misji poza granicami kraju, którzy w trudnych warunkach, w oddaleniu od swoich najbliższych wypełniali zadania niosąc wsparcie i pomoc wszędzie tam, gdzie zagrożony był pokój i wolność człowieka, ale także tych, co oddali swoje życie dla utrwalenia pokoju na świecie”.

W czasie uroczystości oddano cześć kawalerzystom, którzy oddali swoje życie w czasie pełnienia służby na misjach poza granicami kraju: starszemu chorążemu Pawłowi JELONKOWI, chorążemu Karolowi SZLĄZAKOWI, kapralowi Romanowi GÓRALCZYKOWI, kapralowi Piotrowi NICIE, kapralowi Tomaszowi JURZE, majorowi Jarosławowi POSADZEMU, kapitanowi Danielowi AMBROZIŃSKIEMU, plutonowemu Miłoszowi GÓRCE, sierżantowi Adamowi SZADA-BORZYSZKOWSKIEMU, sierżantowi Zbigniewowi BISKUPOWI, starszemu chorążemu Sylwestrowi JANIKOWI.

Po odegraniu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego elementem wieńczącym zbiórkę była defilada wojskowa, a po jej zakończeniu w ramach pokazu dynamicznego kawalerzyści z 7 batalionu kawalerii powietrznej oraz 25 batalionu dowodzenia zaprezentowali praktyczny poziom swojego wyszkolenia.

Dzień Weterana był połączony z Dniem Otwartych koszar. Wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się ze sprzętem, wyposażeniem i uzbrojeniem, który kawalerzyści na co dzień wykorzystują w swoim szkoleniu. Spośród sprzętu, który był prezentowany mogliśmy zobaczyć m.in.: śmigłowce, uzbrojenie, wyposażenie skoczka, sprzęt i wyposażenie patrolu saperskiego, wyposażenie do nurkowania, elementy szpitala polowego. Każdy zainteresowany miał również możliwość zapoznania się z możliwościami szkoleniowymi symulatora pola walki ŚNIEŻNIK.

Ponadto, w dniu 25 maja br. o godz. 9.00 w Kościele Garnizonowym w Nowym Glinniku odbyła się Msza Święta celebrowana przez kapelana 25BKPow. księdza porucznika Adama Tura w intencji weteranów, żołnierzy poległych i zmarłych na misjach poza granicami kraju.