KURS DOWÓDCÓW DRUŻYN LEKKIEJ PIECHOTY

KURS DOWÓDCÓW DRUŻYN LEKKIEJ PIECHOTY

Celem Kursu Dowódców Drużyn Lekkiej Piechoty (KDDLP) jest przygotowanie metodyczne i merytoryczne strzelców do prowadzenia szkoleń na poziomie szkolenia indywidualnego oraz zgrywania pododdziału do szczebla drużyny jak również dowodzenia drużyną lekkiej piechoty w walce. Kurs zorganizowany zostanie w formie szkoleń weekendowych. Przewidziane są cztery szkolenia weekendowe realizowane raz w miesiącu zakończone egzaminem oraz jeden zjazd fakultatywny.

Read More